אלבינה קונץ בר טיפול זוגי ומשפחתי        052-5867714

סיפורי חכמה מהבודהיזם

העיוורים והפיל
כמה אזרחים נכנסו לויכוח לוהט על אלוהים ודתות שונות, ולא יכלו להסכים האחד עם השני בדבר. אז הם באו לבודהה כדי לברר מהי האמת האחת לגבי אלוהים.

בודהה ביקש מתלמידיו להביא פיל גדול ומפואר וארבעה אנשים עיוורים. הוא קירב את ארבעת העיוורים לפיל, כל אחד מצד אחר של הפיל, ואמר להם שיגלו כמו מה הפיל "נראה" להם.

האיש העיוור הראשון מישש את רגלו של הפיל ודיווחו כי היא "נראית" כמו עמוד.
העיוור השני מישש את צידו של הפיל ואמר שהפיל הוא קיר.
העיוור השלישי מישש את אוזנו של הפיל ואמר שזוהי חתיכת שטיח.
העיוור הרביעי החזיק בזנב ותיאר את הפיל כחתיכת חבל.
כולם נכנסו לויכוח לוהט על איך הפיל "נראה".

בודהה שאל את האזרחים: "כל איש עיוור מישש את הפיל, אך כל אחד מהם נותן תיאור אחר של בעל החיים. איזו היא התשובה הנכונה?"

מאמרים נוספים